Pravila zaštite privatnosti

Aminess d.d., OIB: 58935879058, Škverska 8, 52 466 Novigrad (dalje u tekstu: Aminess“ ili “mi“) koja posluje pod brendom Aminess hotels & campsites, ovim Pravilima zaštite privatnosti želi vam pružiti informacije o svrhama i uvjetima obrade vaših osobnih podataka prikupljenih u svezi korištenja internetske stranice www.vergal.hr.

Naša pravila opisuju vrstu osobnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo, razloge obrade podatka, vrijeme čuvanja, sigurnosne mjere koje poduzimamo da bi zaštitili osobne podatke od zloupotrebe te postupke koje biste trebali slijediti ako imate bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi s vašim osobnim podacima.

Podatke koje prikupljamo ovise o vrsti online usluge, a to su::

  • Online upiti: ime, prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona
  • Prodaja i plaćanje online usluga (kupoprodaja proizvoda): ime, prezime, mail adresa, telefon, podaci o plaćanju

 Aminess obrađuje vaše osobne podatke u sljedeće svrhe:

NARUČIVANJE PROIZVODA

Kada nam pošaljete upit radi naručivanja proizvoda prikupljamo vaše ime i prezime, adresu stanovanja, adresu elektroničke pošte i telefon te druge podatke koji su nam potrebni kako bi vam pružili traženu uslugu i isporučili proizvod.

Korisnicima našeg webshopa osiguravamo najviši nivo zaštite podataka. Za potvrdu vjerodostojnosti naših web stranica i sigurni prijenos podataka između vašeg računala i naših servera koristimo SSL certifikat priznatog izdavatelja i enkripciju komunikacije. Svi osobni podaci, brojevi osobnih dokumenata, kreditnih kartica ili drugih sredstava plaćanja koje korisnici dostave preko rezervacijskog sustava, prenose se isključivo vezom osiguranom enkripcijom u skladu sa važećim međunarodnim standardima.

OBAVIJESTI O USLUZI

Vaše ćemo osobne podatke ograničeno vrijeme obrađivati i u svrhu slanja obavijesti o usluzi, posebnim ponudama, pogodnostima, popustima, i novostima u našoj ponudi, za koje smatramo da ste iskazali jasno zanimanje, što smatramo ostvarenjem našeg legitimnog interesa.

U svakom trenutku možete se usprotiviti ovoj obradi i odustati od primanja ovakvih poruka na način da odaberete odgovarajuću opciju u primljenoj poruci.

RJEŠAVANJE REKLAMACIJA I ODGOVORI NA UPITE

Kako bismo odgovorili na sve vaše upite ili eventualne reklamacije potrebni su nam podaci o vašem imenu i prezimenu te email adresi na koju ćemo poslati traženu informaciju. Ukoliko nam se obratite s vašim upitima, podatke koje nam pri tome dostavite obrađujemo isključivo za pružanje traženih informacija. Nakon odgovora na vaš upit dostavljene podatke ćemo obrisati.

Osobni podaci koji su nužni za rješavanje reklamacija na pruženu uslugu čuvaju se  godinu dana od dana zaprimanja sukladno propisima kojima se uređuju prava potrošača i pružanje ugostiteljskih usluga.

PRIMATELJI OSOBNIH PODATAKA

Iznimno, na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, obvezni smo nadležnim državnim tijelima (npr. sudovima, policiji, regulatornim organima itd.) dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima.

Samo kada je to neophodno za pružanje naše usluge,  osobni podaci se prosljeđuju i pouzdanim partnerima (izvršiteljima obrade) u svrhe omogućavanja korisničke podrške, održavanja informacijskog sustava ili sličnih potreba uz obvezne mjere zaštite podataka.

MJERE ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

Prikupljene osobne podatke obrađujemo uz obaveznu primjenu odgovarajućih pravnih, tehničkih i organizacijskih mjera sigurnosti kako bismo spriječili svaku neovlaštenu obradu podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za svrhu obrade i ne čuvamo ih dulje nego što je to potrebno, odnosno određeno zakonskim propisima.

PRAVA KORISNIKA U OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Ovisno o svrsi i pravnom temelju obrade osobnih podataka, uvijek možete zatražiti:

  • pristup osobnim podacima
  • ispravak osobnih podataka
  • brisanje osobnih podataka
  • ograničenje obrade osobnih podataka.

Ukoliko smatrate da je neko od vaših prava povrijeđeno možete uložiti prigovor na obradu osobnih podataka nacionalnom nadzornom tijelu. U RH nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, 10 000 Zagreb, azop@azop.hr.

KONTAKT ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Zahtjevi, pritužbe ili upiti koji se odnose na obradu i zaštitu osobnih podatka mogu se uputiti:

  • na adresu elektroničke pošte: privacy@aminess.com,
  • poštom na adresu: Aminess d.d. Škverska 8, 52466 Novigrad.

Sukladno važećim zakonskim propisima kojima je regulirana zaštita osobnih podataka svaki zahtjev/upit bit će riješen što je prije moguće, a najkasnije u roku od 30 dana od zaprimanja.

Prilikom kontakta i postavljanja navedenih zahtjeva uložit ćemo razumne napore da potvrdimo Vaš identitet i spriječimo neautoriziranu obradu osobnih podataka.

Kontakt službenika za zaštitu podataka:
Email: privacy@aminess.com
Škverska 8, 52466 Novigrad

IZMJENE I DOPUNE PRAVILA

Ova Pravila primjenjuju se od 15.10.2019.

Obavijest o  izmjenama i dopunama Pravila biti će pravovremeno dostupna na ovoj stranici.